Bugun...

Ayhan GÜLSOY
23 NİSAN NEDİR, NE DEĞİLDİR?
Tarih: 27-04-2020 12:48:00 Güncelleme: 27-04-2020 12:48:00


   23 Nisan; Çocuk Bayramı değil, Ulusal Egemenlik Bayramıdır. Bu çok değerli bayramın çocuklarımıza armağan edilmesi nedeniyle,  bazıları onu “çocuk bayramı” sanmaktadır.
   Niçin çocuklara armağan edildi 23 Nisan? Egemenliğin, bağımsızlığın değerini küçük yaşta öğrensinler de; gelecekte “gaflet ve dalalet, hatta hıyanet içinde” olmasınlar diye... Egemenliğin önemini, güle oynaya kavrasınlar diye...
   ***
  
Birinci Dünya Savaşının galip devletleri, savaşı kaybeden  Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan’la  beraber, Osmanlı devletini de koşulları çok ağır ateş kes anlaşmasıyla dize getirdiler. 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinden sonra,ordularımız dağıtılmış, komutanlar İstanbul’a çağrılmış, düşman gemileri Marmara'ya demir atmıştı... Ardından yurtta işgaller başladı.. Kasım 1918'de,  Padişah Vahdettin çaresiz, ümitsiz...  Sadrazam Damat Ferit’te ne milli mücadele bilinci var, ne de kurtuluş düşüncesi!
   ***
   Mustafa Kemal Paşa ve ona inanan komutanlar, kurtuluş çaresi aramaya başlarlar. Mustafa Kemal Paşaya bir görev çıkar, Dokuzuncu Ordu Müfettişliği. Anadolu'da Rumlara yönelik saldırıların önlenmesi ve asayişin sağlanması görevidir bu. Hükümetteki yurtsever bürokratların,  paşaların desteğiyle; geniş yetkilerle donatılmış bir görev...
   16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal Paşayı, yirmi gün sonra,  İngilizlerin isteği üzerine İstanbul hükümeti, geri çağırır ama, ok yaydan çıkmıştır. Kurtuluşun önderi, Anadolu'nun bağrında çalışmalara başlamıştır bile.Anadolu'da onu bekleyen iki büyük komutan vardır:Erzurum’da15. Kolordu komutanı Kâzım Karabekir, Ankara'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy…
   Samsun, Amasya, Tokat, Sivas üzerinden Erzurum’a gelir Mustafa Kemal Paşa. 9 Temmuz 1919 gecesi,Erzurum’da,  ipler kopar. İstanbul hükümeti, onu görevden almak istediğinde, derhal görevinden istifa eder, “sine-i millete” döner. Kazım Karabekir Paşa, onu saygıyla selamlar, emrinde olduğunu belirtir. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi; yeni Türk devletine gidişin pusulasıdır anlayanlar için. İstanbul hükümetinin Kongre günlerinde, milli mücadeleye yönelik düşmanlığını  da unutmamalı.
   ***
   Mustafa Kemal Paşa, yerel kongre üyeleri ile sürekli iletişim kurar. Telgraf en önemli iletişim aracıdır. Mitingler yapılmasını, halkın direncini kaybetmemesini sağlar.İstanbul'daki, Meclisi Mebusan16 Mart 1920’de İngiliz askerleri tarafından basılır, Meclis feshedilir.  Mustafa Kemal Paşa, 23 Nisan 1920 günü Ankara’da  Meclis kurulmasını, milletin kaderini belirleyecek kurtuluş savaşının, milletin temsilcileri ile yürütülmesini sağlar. İşte Türkiye  Büyük Millet Meclisi, o meclistir. Onun için büyüktür, yücedir. İlk üyeleri de; gizli yollardan, takma adlarla, değişik kılık kıyafetlerle İstanbul'dan Ankara'ya gelebilmiş 115 eski milletvekilidir.
   ***
    Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan’da açıldığı gün, bir daha saltanata dönülmeyeceği bellidir. Ne var ki, bu düşünce açıkça söylenemezdi. Çünkü milletvekillerinin önemli  bölümü, savaş bittikten sonra, yeniden padişahlığa dönüleceğini  sanıyordu. Mustafa  Kemal Paşa gerek meclis içinde, gerekse cephede güçlendikçe, bazıları bu işin cumhuriyete evrileceğini sezdiler.  Mustafa Kemal Paşa’ya çok sert muhalefet etmeye başladılar. “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" sözünün üstü kazınırsa; artık padişahın da, sultanın da bu ülkede borusunun ötmeyeceğini görmek  zor değil.
    ***
  Ulusal egemenlik denince, hiç kuşku yok ki özne Mustafa Kemal Paşa. O kimdir; yurdu düşmandan kurtardıktan sonra, Türkiye Cumhuriyetini, akıl ve bilim yolunda, laik temel üzerinde inşa etmiş kurucu devlet başkanı...
   Milli bayramlardan keyif almayan,bayramları içine sindiremeyen kim varsa, iyi bakın ona; asıl öfkesi bayrama değil; bayram günlerini bize kazandıran Atatürk'e dir. Onun aydınlanma devriminedir, ilkelerinedir.
   Ah o aydınlanma devrimi, o ilkeler...
   İletişim: ayhangulsoy1@gmail.com

 

 

 Bu yazı 30511 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI