Bugun...

Recep BULUT
ESKi BAŞKAN ÇELiK’TEN ZEHiR ZEMBEREK AÇIKLAMA!
Tarih: 31-08-2020 07:09:00 Güncelleme: 31-08-2020 07:09:00


Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Belediye Meclis Grup Baş ­kanvekili Kazım Yücel, TV1 kanalına çıktı…

Yücel, canlı yayın programında Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını gündeme getirdi…

Büyükşehir Belediyesi’nin borç yükü altında ezildiğini söyledi. Hatta bu eleşitirilerini benimde izlediğim Bele­diye Meclis gündeminde de dile getirmişti… Büyükşehir Belediyesi’nin ağır borç yükü nedeniyle ne kadar faiz ödediğini de rakamlarla hatırlatmıştı…

Bu yaklaşım bir muhalefet Belediye Meclis üyesi için son derece yerinde bir yaklaşım…

Muhalefet yerli yerine eleştiri hakkını kullanmalı…

Niye eleştiriyorsun diye de kimse suçlamamalı…

Ancakkkk borç yükünü dile getirirken de adaletli ol ­malı…

En azından borç yükünün geçmişten beri nasıl sür e geldiğini ve bugünkü durumu objektif kriterlere göre yorumlamalı ve kimsenin hakkını da yememeli…

Eski Başkan Özhaseki’den Mustafa Çelik ne kadar bir borç yükü devraldı, Memduh Başkan'a onlardan ne kadar borç yükü kaldı, kendisi ne kadar ekledi ya da eksiltti? Onlardan devraldığı borç yüküne kendisi de ek­ledi mi, eksiltti mi bunları rakam rakam dile getir meli…

Öyle yaparsak hakkaniyetli olur!

Ama siz kalkarda sadece tüm borç yükünü Mustafa Çelik’e yıkarsanız bu hakkaniyetli bir eleştiri olmaz! Hele hele mevcut Başkan Memduh Büyükkılıç’ı da masum ve geçmişten (daha doğrusu onun tabiriyle sa ­dece Mustafa Çelik’ten devraldığı) devraldığı borç yükü altında eziliyormuş gibi masum göstermeye kalkarsanız suçladığınız Mustafa Çelik’ta kalkar sizi bir senaryonun parçası olmakla suçlar ve hatta daha da ileri gider sizin için, “piyon” ve figuran” türü ağır ifadeler kullanır…

Sözü uzatmadan tartışmanın nasıl ve hangi sözlerden patlak verdiğini şöyle ana hatlarıyla bir ifade edelim…

Dedim ya geçtiğimiz hafta İYİ Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel TV1 kanalına çıktı…

Yücel, canlı yayın programında Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarını dile getirdi ve "Memduh Bey’in de hakkını yemeyim. Bir önceki belediye başkanı da Memduh Bey’in bugün ki koltuğunun altına dinamit koydu.

Borçlandı, bir sürü iş yaptım dedi. Bakın bugün Memduh Bey bunları ödemekten arkasına bakamıyor. Büyükşehir Belediyesi şuna inanın bu ay dönemiyor, önümüzdeki ay dönemiyor. Mesulü İYİ Parti değil ki. Bombayı kucağında buldu Memduh Bey. Bunların ve­balini de biz çekmiyoruz. Bundan önceki de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başka bir başkanıydı. Biz yapma­dık ki" dedi…

Kazım Yücel, doğru bir yaklaşımla belediyenin içinde bulunduğu borç batağını açıkça dile getirdi…

Fakat yukarı da dediğim gibi borç yükünü eski Başkan Mustafa Çelik’in üzerine yıkarak bugün çaresizlik içinde kıvranan Memduh Başkanı masum ve çaresiz gibi gös­termekte hem doğru hem de hakkaniyetli bir yaklaşım değil…

İşte bu sözlerden sonra Mustafa Çelik patladı…

Malum, daha önce de bir kez daha patlamış ve gör e­ve geldiği tarihten belediyeyi teslim ettiği tarihe kadar belediyeyi ne kadar borç yüküyle teslim ettiğini rakam ­larla açıklamıştı…

Çelik, dünkü yazılı açıklamasında hem bu tartışmayı gündeme taşıyan İYİ Parti Belediye Meclis Grup Baş ­kanvekili Kazım Yücel’i yerden yere vurdu, hem de mevcut Başkan Memduh Büyükkılıç’ı geçmişten devral­dığı projeleri bitirememek ve yeni proje üretememekle eleştirerek “mealen” beceriksizlikle suçladı…

Açıklamasının son bölümünde de isim vermeden Özhaseki’ye, “Kimse üzerindeki zırha güvenmesin, o zırhlar bir gün üzerlerinden çıktığında gerçeklerle yüzle­şeceklerdir” diye bir gönderme yaptı…

Şimdi sözü uzatmadan eski Başkan Mustafa Çelik’in açıklamalarını noktasına-virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyoruz:

“KAMUOYUNA DUYURU"

Geçtiğimiz gün mahalli bir televizyon kanalında İyi Parti’ye mensup bir meclis üyesi, verdiği mülakatta şahsım hakkında kamuoyunu yanıltıcı şekilde açıkla­malarda bulunmuştur. İlgili kanalın basın organında ve sosyal medya hesaplarında da bu açıklamalara yer verilince kamuoyuna bu bilgilendirmeyi yapmam gereği hasıl olmuştur.

Bilindiği gibi, görevi devrettikten sonra sosyal medya hesaplarımı dondurdum. Partime ve davama bir zarar verilmesine sebebiyet vermemek için gerek siyasi, gerekse belediye çalışmaları hakkında hiçbir beyanat verme ihtiyacı hissetmedim. Sadece 15 Mayıs 2019 da yine benzer bir konu ile ilgili bir gazete de yazılan yazı üzerine bilgilendirme metni yayınladım.

Adı geçen meclis üyesi verdiği mülakatta şahsımı hedef alarak özetle; “Mustafa Çelik borçlandı, bir sürü iş yaptım dedi ama Memduh Bey’in koltuğunun altına dinamit koydu.” ve “Seçime gidiyorum, ben bu koltu ­ğa oturmayacağım nasıl olsa başkası oturacak diye siz burayı borçlandıramazsınız” demiştir.

Geçen yıl, Mayıs ayında yaptığım açıklamada özetle;

“Görevim süresince Belediye borçları tarafımıza her sorulduğunda; borç stoğumuzun yönetilebilir ve ödene­bilir durumda olduğunu söyleyerek, Türk siyasi tarihinin belki de en zor 4 yılında görev yapmamıza rağmen ne borçlardan, ne projelerden, ne de kadrodan dolayı hiç şikayetçi olmadık. Hep daha iyisini, daha yenisini, hiç yapılmamışları yapmaya gayret ettik.” demiştik.

Bu ve benzeri yanıltıcı haberler 4 yıl gibi kısa bir sü ­rede yaptığımız onlarca hizmeti gölgeleyemez. Yapılan ve yapılmayan tüm hizmetleri Kayseri halkı görüyor ve objektif olarak değerlendiriyor.

Bütün bu tarz haberlere rağmen;

Hiçbir yeni yol ve bulvar açılamadığı gibi, sadece 8 ayda hizmete açtığımız Hulusi Akar Bulvarı’nın kaldı­rımlarının ve sadece 500 metrelik viyadük bağlantısının bile 18 aydır hala yapılamadığını,

Kocasinan Belediye Başkanlığı’mız döneminde baş­layarak kısa sürede bitirdiğimiz Bekir Yıldız Bulvarı’nın Şehir Hastanesi-Metalsan arası çevre yolu bağlantısının hala yapılamadığını,

OSB-Talas trafiğini ve Kartal kavşağı trafiğini ra­hatlatacak 15 Temmuz Bulvarının büyük bölümünün bitirilmesine rağmen sadece 2 km lik bölümünün hala yapılmadığını,

Binlerce gencimize ve kadınlarımıza hizmet vermesi için açtığımız Kaymek’lerin “eğitim bizim işimiz değil” denilerek birer ikişer kapatıldığını,

Sadece 4 yılda 14 katlı kavşak yapmamıza rağmen temizliklerinin bile tam olarak yapılamadığını,

Keykubat kent parkında sadece 10 dakika hem de büyük boylu 10.000 fidanı toprakla buluşturmamıza rağmen bakımının ve sulamasının düzgün yapılamadığı­nı ve birçoğunun maalesef kurumaya terkedildiğini,

Belli bir kesimin değil tüm hemşerilerimizin kullanımı­na açtığımız ve yeni yaptığımız pırıl pırıl tertemiz Kay ­tur tesislerinde servis ve kalitenin nasıl düştüğünü,

Kültür-sanattaki yaptığımız ve tüm Türkiye’deki kültür ve sanat camiasından takdir alan köklü işlerin daha ilk günlerde nasıl sekteye uğratıldığını,

Şu pandemi döneminde nasıl bir yük kaldırdığı gö­rülen; ve “neden şimdiye kadar yapılmamış” denilen Şehir Mezarlığı’ndaki Cami ve külliyeyi, önündeki bulvar ve otoparkları, son derece hijyenik olarak yapı­lan gasilhane ve bakımsızlıktan sararan yeşillendirme çalışmalarını,

Yüzlerce yeni araç alarak gençleştirdiğimiz Toplu Taşım Filomuzun salgın döneminde eksiksiz olarak çalışması gerektiği halde ekonomik sebepler bahanesi ile nasıl verimsiz çalıştırıldığını; tüm hemşerilerimiz görmektedirler.

Sadece kubbede hoş bir sada bırakmak amacıyla sa ­dece 4 yılda, sadece dua için yaptığımız işleri herkes bilmektedir. Dolayısıyla bu ve benzeri yapılan yüzlerce projeyi kimsenin küçümsemeye hakkı yoktur.

Borç konusuna gelince;

15 Mayıs ta detaylı olarak açıkladığımız bilanço şöy ­leydi:

DEVRALINAN BORÇLAR TOPLAMI 1.493.000.000 TL

DEVREDİLEN BORÇLAR TOPLAMI 1.223.000.000 TL

DEVREDİLEN GAYRİMENKUL TOP. 735.000.000 TL

Dolayısıyla bıraktığımız gayrimenkullerin tamamının satılması halinde devrettiğimiz borç sadece 490 milyon TL kalacaktır.

Daha açık söylemek gerekirse 1 buçuk Milyar TL olarak devraldığımız borç 490 milyon TL ye düştüğü görülecektir.

Bu rakamlar gerçektir ve doğrulaması da gayet basit ­tir. 3.kalemde açıkladığımız 735 milyon TL lik devr e­dilen gayrimenkullerden tam 332 milyon TL lik bölümü bizden sonraki 18 aylık dönemde satılmıştır ve borç ödemesinde kullanılmıştır.

Belediye Başkanlığı yapmanın sadece kamudan ge­lecek paralarla iş yapmak olmadığını, kendi projenizin kaynağını da kendinizin oluşturması gerektiğini aklı yeten herkes söylüyor. Sadece, Şehir Hastanesi karşı­sında TOKİ den 90 milyon TL ye aldığımız gayrimen ­kullerden satılan parsel ve işyerlerinden 450 milyon TL hasılat elde edilmiş olup bunun yaklaşık 200 milyon TL lik kısmı da bizden sonraki dönemde satılmıştır. Bu bölgede satılmamış 50-60 milyon TL lik daha gayri ­menkul vardır.

Ayrıca, “ben seçime gidiyorum, nasıl olsa ben bu koltuğa oturmayacağım başkası oturacak” diyecek biri olsaydık, bu gayrimenkulleri üçüne beşine bakmaz satardık. Devlette devamlılık esastır, “bizden sonrası tufan” demedik son güne kadar durmadan yorulmadan çalıştık ve kaynak oluşturduk.

Birilerine yaranmak için söylenilen bu ve benzeri beyanatların kamuoyu nezdinde hiçbir kıymetinin bu­lunmadığını, bütün bunların son günlerde kamuoyunda açıkça tartışılan olumsuzlukların örtbas edilmesi gaye­siyle gündemi değiştirmek amacıyla yazılan senaryonun uygulanmasından başka bir şey olmadığı bilinmektedir.

Ayrıca muhalefet partisine mensup bir meclis üyesinin rakip partinin Belediye Başkanını dolaylı olarak koru­maya kalkışması da ucuz bir figüranlıktır, piyonluktur. Artık oynatılan bu filmlerin yapımcılarını, senaristlerini, finansörünü, oyuncu ve figüranlarını herkes tanımak­tadır. Kimse üzerindeki zırha güvenmesin, o zırhlar bir gün üzerlerinden çıktığında gerçeklerle yüzleşeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

29 Ağustos 2020

MUSTAFA ÇELİK”

ŞİMDİ AK PARTİ KARIŞTI…

Eski Başkan Mustafa Çelik, bu açıklamayı pazar günü sabah saatlerinde basın kuruluşlarına yollayınca AK Parti İl Merkezi bir anda karıştı…

Telefon trafiği başladı…

Kimi:

“Basına böyle açıklama yapılır mı? Mevcut Belediye Başkanımız sanki hiçbir şey yapmıyormuş da becerik­sizmiş de falan filan duruma düşürüldü!” dedi.

Kimi de:

“İyi de Mustafa Çelik’te haklı! Sanki belediyenin bu borcunu Mustafa Çelik yapmış gibi ha bire onun üze­rinde oynanıyor!” dedi…

Yani şimdi AK Parti’de iki ayrı grup ortaya çıktı…

Kimi Mustafa Çelik’i “Derhal partiden ihraç edelim!” diyor, kimi de, “Sonuna kadar Mustafa Çelik’in arka ­sındayız!” diyor…

Bakalım bugün AK Parti’de hava nasıl olacak?

Çark Mustafa Çelik’in aleyhine mi yoksa lehine mi dönecek?

Yani pazar pazar AK Parti karıştı…

 Bu yazı 29849 defa okunmuştur.

YORUMLARYAZARIN DİĞER YAZILARI